kira-laktionov-8qEyb4irH84-unsplash (3).jpg

1. Omvang van de dekking

1.1 Vergoeding in geval van annulering op grond van één van de volgende gebeurtenissen, voor zover deze bij het afsluiten van de verzekering niet waren te voorzien: a. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van:

 • Een verzekerde
 • Familieleden in de eerste of tweede graad van een verzekerde
 • Een plaatsvervanger c.q. compagnon van een verzekerde

B. Complicaties bij zwangerschap of bestaande ziekten en gebreken van:

 • Een verzekerde
 • Een plaatsvervanger c.q. compagnon van een verzekerde

C. Een van belang zijnde zaakschade ten gevolge van brand, diefstal of een natuurkracht, die het eigendom van een verzekerde treft en zijn aanwezigheid dringend noodzakelijk maakt.

D. Schade aan het vakantieverblijf door brand en/of storm.

1.2 Vergoeding in geval van voortijdig beëindigen op grond van één van de verzekerde gebeurtenissen, zoals genoemd onder 1.1a, b, c en d en vergoeding in geval van reisonderbreking ten gevolge van medisch noodzakelijke ziekenhuisopname.

kwal.jpg

2. Uitkeringen

2. De verzekeraar vergoedt tot maximaal de verzekerde som, mits de annuleringsverzekering binnen 48 uur na het maken van de (originele) boeking is afgesloten en het bedrag van de annuleringsverzekering is betaald:

A. Bij annulering als gevolg van één van de verzekerde gebeurtenissen: de op het moment van annulering contractueel verschuldigde reis- en/of huursom, of dat deel van de betaalde reis- en/of huursom, dat niet wordt terugbetaald..

B. Bij voortijdige beëindiging als gevolg van één van de verzekerde gebeurtenissen genoemd in artikel 1.1a, b, c en d en het niet gebruikte deel van de betaalde reis- en/of huursom. Bij reisonderbreking in geval van een medisch noodzakelijke ziekenhuisopname wordt door de opgenomen verzekerde en zijn/haar gezinsleden of voor de opgenomen verzekerde en één nietgezinslid eveneens vergoeding verleend voor het niet gebruikte deel van de betaalde reis en/of huursom.

C. Indien gewenst middels een tegoedbon.

Foto's Egmond - Omgeving(7).jpg

3. Plichten van de verzekerde

Verzekerde is verplicht verzekeraar zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van de omstandigheden welke ertoe leiden, dat de reis of het verblijf geen doorgang kan vinden resp. voortijdig moet worden beëindigd dan wel moet worden onderbroken.

Verzekerde is verplicht elk door de verzekeraar verlangd geneeskundig onderzoek van verzekerde toe te staan. Verzekerde is tevens gehouden op verzoek van de verzekeraar een bewijsstuk te overleggen, zoals een doktersattest en eventueel andere bewijsstukken of gegevens welke verlangd worden.

Duintop(1).jpg

Onbezorgd en vertrouwd boeken Voorwaarden gratis annuleren of wijzigen

Wij hebben nieuwe annuleringsvoorwaarden voor onze hotels. Zo kunt u zorgeloos uw verblijf boeken en mocht het nodig zijn deze later verplaatsen of annuleren.

Bij aankomst in 2023 is het mogelijk om kosteloos uw verblijfsdatum te wijzigen of om gratis te annuleren tot 3 of 7 dagen voor aankomst. Dit is afhankelijk van de periode waarin uw verblijf valt:

 • van 01-01-23 t/m 30-06-23: tot 3 dagen vóór aankomst 
 • van 01-07-23 t/m 30-09-23: tot 7 dagen vóór aankomst 
 • van 01-10-23 t/m 31-12-23: tot 3 dagen vóór aankomst

Voorwaarden

 • Dit geldt voor reserveringen die u rechtstreeks bij ons hotel boekt (niet bij reservering via een boekingskantoor).
 • Deze annuleringsvoorwaarden zijn niet geldig bij de (non-refundable) Last Minute Aanbieding.
 • Bij annulering binnen de bovengenoemde dagen, en bij feestdagen, evenementen en congressen, gelden de Uniforme Voorwaarden Horeca Reserveringen.
 • De bovenstaande annuleringsvoorwaarden gelden uitsluitend voor onze hotels.